Želim ti jasne dneve,
ko se boš čutil lahkega in srečnega, zadovoljnega v harmoniji s samim seboj.

Želim pa ti tudi trenutke, v katerih boš doživel,
kako razdvojen si, razdvojen med svojimi predstavami, cilji in upanji.
Te ure naj te obdržijo budnega in ti pomagajo,
da tudi takrat, ko ti bo dobro ne boš spregledal brata v stiski.

Želim ti ljudi, ki ti bodo prisluhnili in te razumeli, ki ti bodo vlivali moč in šli s teboj z roko v roki.
Želim pa ti tudi ljudi, ki se ti bodo zoperstavili,
ti postavljali neprijetna vprašanja,
ki bodo vznemirjali tvoja življensjka načela.
Srečanja z njimi naj ti pomagajo, da boš vedno znova preverjal svoja prepričanja in,
če bo treba, stopil tudi na novo pot.

Želim ti delovno področje,
na katerem boš mogle razviti svojo fantazijo in ustvarjalnost,
da boš doživel uspeh in si utrdil zaupanje vase. Želim ti jasne dneve

Želim pa ti tudi naloge, ki se ti bodo zdele težke
in boš ob njih doživel svojo nemoč, meje svojih možnosti.
To te bo namreč obvarovalo pred prevzetnostjo in občutkom večvrednosti.
Povečalo ti bo vzdržljivost, vendar le, če boš spoznal,
da sta stanovitnost in zvestoba pomembnejši od uspeha.
Tako se boš obrnil od lupine k jedru, od nebistvenega k bistvenemu,
od površine v globino.

Želim ti skupnost ljudi,
V kateri se boš čutil varnega in sprejetega,
ki te bo izzvala in popravljala tvoje mnenje.

Želim ti trenutke v njej,
Ki bodo polni nerazumevanja in konfliktov,
razočaranja in občutkov osamljenosti.
Taka doživetja te bodo varovala pred napačno prilagoditvijo,
pred kimanjem in nepravo ponižnostjo,
pred napačnim odnosom do sebe in drugega.

Želim, da v takih trenutkih spoznaš,
da življenje ni nekaj statičnega in,
da poskusiš ponovno začutiti v sebi njegov utrip in življenjsko radost.

(Sokrat, 469 – 399 pr. n. št.)

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 30/05/2019