Včasih se mi res zdi, da smo prav mi sami na zadnjem mestu med tistimi,
ki jih uspemo dobro spoznati. Več let sem razmišljal, zakaj je tako.
Če res preživimo toliko časa s seboj, zakaj nam je samospoznanje tako tuje.
V teh letih razmišljanja sem se naučil marsikaj, kar mi je koristilo.

Zato sem se odločil, da napišem to knjigo. Z vami želim deliti, kar sem se naučil na poti skozi življenje.

Vprašanje, ki me je v letih razmišljanja večkrat mučilo, je bilo: kdo v resnici sem? Med stvarmi, za katere mislim, da sem jih spoznal, so tudi najpogostejše težave, ki nas ovirajo pri spoznavanju samega sebe. Četudi si zelo prizadevamo, da bi sebe bolje spoznali, običajno le malo napredujemo ali sploh ne, če so na poti ovire. Spoznal sem moč preteklosti in način, kako ta vpliva na naše sedanje vedenje, kar sem začel upoštevati. To spoznanje mi je omogočilo, da sem oblikoval teorijo, ki mi je pomagala, da bolje razumem sebe.

Zvedel sem nekaj o vzorcih v svojem življenju. Vedenjski vzorci so se jasno pokazali v tolikih primerih iz mojega lastnega življenja in življenja drugih ljudi, ki so se mi zaupali.
Ko sebe bolje spoznamo, nujno naletimo na dele sebe, ki niso zdravi in so celo škodljivi …

imejteserade