RAZMIŠLJAJTE tako, kakor da bi bila vsaka vaša beseda z ognjenimi črkami izjedkana na nebu, da bi jo videli vsi in vsakdo. Kajti tako v resnici je.
Pot k osvoboditvi od skrbi in bridkosti
GOVORITE tako, kakor da bi bil ves svet eno samo uho, ki prisluškuje, kaj boste povedali. In tako v resnici je.

RAVNAJTE tako, kakor da bi se vsako vaše dejanje moralo nekoč povrniti vam samim. In tako se v resnici zgodi.

Naj bodo vaše ŽELJE takšne, kakor da bi bili eno s temi željami. In to v resnici ste.

ŽIVITE tako, kakor da bi vas potreboval sam bog, da bi mogel živeti. In takšna je v resnici njegova potreba.

Iz Mirdadove knjige (Mikhail Naimy)

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 30/05/2019