Neki brat je prišel k očetu Makariju Egipčanu in mu rekel:
»Oče, reci mi kako besedo. Kako lahko dosežem zveličanje?«
Starec ga je poučil:
«Pojdi tja k grobu in zasmehuj mrtve.«
Brat je šel, grob zasmehoval in obmetaval s kamni. Nato je prišel nazaj in o tem pripovedoval starcu.
Ta ga je vprašal:
»Ali ti niso mrtvi ničesar rekli?«
Odgovoril je:
«Ne!«
Tedaj mu je starec rekel:
»Pojdi jutri zjutraj zopet tja in jim izkaži čast!«
Brat je šel h grobu, mrtve hvalil in jim govoril:
«Apostoli, svetniki, pravičniki!«
In prišel je nazaj k starcu in rekel:
«Izkazal sem jim čast!«
In ta ga je vprašal:«Ali ti niso ničesar odgovorili?«
Brat je odgovoril:
«Ne!«
Tedaj mu je starec rekel:

»Veš, kako zelo si jih sramotil, a ti niso nič odgovorili – in kolikšno čast si jim izkazal in ti niso nič rekli. Če hočeš doseči zveličanje, moraš tudi sam postati kot truplo in se ne meniti niti za krivico, ki ti jo storijo ljudje, niti za njihovo slavljenje. In lahko boš zveličan!«

bog

Skupine:

Zgodbe za dušo,

Zadnja posodobitev 27/05/2019