Gosja pamet, jo morda imete tudi vi?Živali

Ko boste gledali gosi, kako letijo razvrščene v obliki črke »V«, se boste morda vprašali, ali je kakšna  znanost že odkrila, zakaj letijo tako. Vsaka ptica ustvarja z mahanjem kril vzgon za tisto, ki leti tik za njo. Z letenjem v obliki črke »V« zmore jata leteti vsaj za 71 odstotkov dlje, kot bi posamezna ptica, če bi letela sama.

Ljudje, ki imajo isto usmeritev in občutek skupnosti, lahko pridejo do svojega cilja hitreje in lažje, ker potujejo s pomočjo potisne sile drugega.

Kadar kaka gos zavije iz razvrstitve, takoj začuti zračni upor in odpor do samostojnega letenja  ter se hitro vrne v jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice pred seboj.

Če bi imeli ljudje toliko pameti kot gosi, bi ostali skupaj z ljudmi, ki gredo v isto smer kot mi.

Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj in vodstvo prevzame druga gos.

Pri zahtevnih delih se je pametno menjavati. To velja tako za ljudi kot za gosi, ki letijo na jug.

Gosi od zadaj gagajo, da spodbujajo sprednje, da ohranjajo hitrost.

Kakšna sporočila pa dajemo mi, kadar trobimo komu od zadaj?

Končno – in to je zlasti pomembno – kadar kakšna gos zboli ali jo zadene šibra in pade iz razvrstitve, poletita za njo še dve gosi in pristaneta z njo, da ji zagotovita pomoč in zaščito. Z onemoglo gosjo ostaneta, dokler ni spet sposobna leteti ali dokler ne pogine. Šele potem se odpravita sami ali pa s kakšno drugo jato, da dohitita preostale.

Če bi imeli gosjo pamet, bi prav tako ostali drug ob drugem.

Skupine:

Za navdih,