zakon_je_za_dva-9DESET ZNAČILNOST ZAVESTNEGA ZAKONA

* Spoznajte, da ima ljubezenska zveza skrite cilje – ozdravljanje otroških ran. Namesto, da bi se povsem prepustili nagonskim potrebam in željam, ugotovite, da so za njimi skrite neuresničene potrebe iz otroštva. Ko začnete opazovati zakon s pomočjo rentgenskih žarkov, dobijo vaši vsakodnevni odnosi s partnerjem povsem nov pomen. Razumeti začenjate, kaj se dogaja v neštetih vsakodnevnih interakcijah in pridobite si občutek za nadzor nad njimi.

* Ustvarite si realnejšo podobo svojega partnerja. NA samem začetku ljubezenske zveze mešate njegovo podobo s podobo svojih skrbnikov iz otroštva. Kasneje nanj projicirate svoje negativne lastnosti in še bolj zameglite njegovo resnično podobo. Ko svoj zakon začnete osveščati, se postopno otresete lažnih podob in uvidite pravo. V njem ne vidite več rešitelja, temveč le še eno ranjeno človeško bitje, ki se bori, da bi zacelilo svoje rane.

* Prevzemati začnite odgovornost za to, da partner izve, kakšne so vaše potrebe in želje. V nezavednem zakonu se zanašate na otroško prepričanje, da jih bo partner kar sam nagonsko zaznal. V zavestnem zakonu se sprijaznite z dejstvom, da morate razviti zelo odprte in prečiščene komunikacijske poti, da bi se s partnerjem razumeli in sporazumeli.

* V nezavednem zakonu so vaše reakcije nepremišljene. Prvobitnim odzivom svojih »starih možganov« puščate, da določajo vaše obnašanje. V zavestnem zakonu postaja vaše vedenje bolj konstruktivno.

* Naučite se vrednotiti potrebe in želje partnerja na tak način, kot vrednotite svoje potrebe in želje. V nezavednem zakonu domnevate, da je partnerjeva življenjska naloga, da poskrbi za vas. V zavestnem se otresete narcizma in vedno več pozornosti namenjate partnerju.

* Prepoznavati začenjate temne plati svoje osebnosti. V zavestnem zakonu odkrito priznavate, da imate tako kot vsi drugi tudi vi svoje negativne lastnosti. Ko sprejmete odgovornost za svoje pomanjkljivosti, jih v manjši meri projicirate na partnerja in napetosti v zakonu so manjše in manj pogoste.old-couple-21

* Naučite se novih načinov zadovoljevanja svojih osnovnih potreb in želja. V obdobju boja za prevlado skušate partnerja z dobrikanjem, prepričevanjem in obsojanjem prisiliti, da bi vam bil na voljo. Ko to presežete, spoznate, da vam partner prav zaprav zares lahko pomaga – takrat, ko se odrečete svoji samoobrambni taktiki.

* V samem sebi začenjate iskati moči in sposobnosti, ki vam manjkajo. Eden od razlogov, zakaj ste si izbrali prav tega in ne kakega drugega partnerja, je, da ima tisto, česar vam primanjkuje. To vam daje občutek popolnosti. V zavestnem zakonu ugotovite, da si boste občutek popolnosti lahko pridobili le tako, da v sebe zopet najdete skrite lastnosti, ki jih pogrešate.Srečni zakon

* Bolj se začenjate zavedati svoje potrebe po ljubezni, popolnosti in združitve s svetom. Del vaše prvobitne narave je tudi v tem, da znate ljubiti brezpogojno in da znate občutiti povezanost s svetom. V obdobju socializacije in morda zaradi pomanjkljive vzgoje ste te sposobnosti izgubili, toda v zavestnem zakonu jih boste začeli znova odkrivati.

* Sprejmite dejstvo, da je zavestni zakon težko ustvariti. V nezavednem zakonu domnevate, da je za dober zakon potrebno le najti pravega partnerja. V zavestnem ugotovite, da morate vi postati pravi partner. Ko si pridobite jasnejši vpogled v svojo ljubezensko zvezo, ugotovite, da je za dober zakon potrebna predanost, samoomejevanje in pogum za osebno rast in spremembo; da je zakon, skratka, trdo delo.

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 08/07/2019