Drugi del: ZAKLADNICA DEJSTEV
8. Razumevanje ljudi – Drugi del šestega koraka ZD

Uspeh je odvisen od komunikacije in jezika. Earl Nightingale: “Obstaja direktna povezava med komunikacijo, jezikom in stopnjo doseženega uspeha.” Premislite. Ko pričnete z nekom pogovor, ali ne začutite takoj, na kateri stopnici se ta človek nahaja? Glede na izgovorjavo besed, učinkovitost komunikacije in besedni zaklad, lahko sklepate o njegovi izobrazbi.

Ali delate raje s človekom, ki se izraža učinkovito, ali s tistim, ki tega ne obvlada? Brez komunikacijskih spretnosti ne moremo postati učinkovit menedžer, vodja ali starš.

Eden od ključev za učinkovito komunikacijo je poslušanje. Pomaga vam pri razumevanju. “Dano nam je dvoje ušes in ena usta. Poslušati moramo dvakrat toliko, kolikor povemo.” Če ne znati poslušati, kako boste potem razumeli ljudi? Ko vam človek nekaj razlaga, vi pa medtem razmišljate, kaj mu boste odgovorili, kako ga boste potem lahko razumeli? Kako se boste poistovetili z njim? Učinkovit komunikator posluša.

Jim Gallager: “Ljudje poslušamo skozi naša stopala.” Hotel je reči, da ljudje poslušamo, glede na čustva, izkušnje, okolje in misli. Vsak dan občutimo nekaj novega, pridobimo nove izkušnje in tudi okolje se lahko spreminja. Vse to vpliva na naše mišljenje, kar pa vpliva na poslušanje.

Pomembno je, da svoj čas in energijo investiramo v čustva druge osebe. Potrudite se in spoznajte njene izkušnje. O čem premišljuje? Kako se počuti v nekem določenem okolju? Ali poslušam skozi stopala? Včasih se moramo preobuti. Včasih moramo noge umiti. V mnogih primerih nas analogija nog spomni na to, da moramo poslušati načrtno, saj se naš odnos razvije samo na tak način.

Večina predavateljev govori s hitrostjo 120-150 besed na minuto. Zagret, motiviran predavatelj govori s hitrostjo 160-190 besed na minuto. Ljudje mislimo s hitrostjo 400-600 besed na minuto. Med poslušanjem nam misli kaj kmalu uidejo. V povprečju človek razbere le 25% povedanega.

Dober poslušalec postanete šele tedaj, ko z ljudmi delite čustva in jih poskušate razumeti. Ko pokažete spoštovanje, skrb in zanimanje za ljudi, boste poslušali še intenzivnejše. Vzpostavili boste dobre odnose v zasebnem in poslovnem življenju. Vzpostavili boste Win-win situacijo.

Ko poslušate, osebo glejte v oči (ignorirajte moteče zvoke in ljudi, ki gredo mimo). Ni pomembno samo tisto, kar slišite z ušesi, ampak tudi tisto, kar slišite z očmi. To imenujemo empatično poslušanje. Ljudem pokažemo, da nam ni vseeno zanje. Zapomnite si: ljudem je vseeno koliko veste, dokler ne izvejo, da vam ni vseeno.

Kako se izražate? Ko nekdo govori, vpliva 58% vidno (kaj ljudje vidijo), 35% verbalno (kako pove) in samo 7% z vsebino (kaj pove). Z drugimi besedami, ljudje komuniciramo s čustvi. Vsako prezentacijo je moč spremeniti in ji dodeliti povsem nov pomen že s tem, da spremenimo način izražanja predavateljevih čustev, porabo energije in izražanje misli. Če ne uporabljate modulacije (spreminjanje tona in glasnosti govora) in ne gledate poslušalcem v oči, se lahko zgodi, da bo vaše sporočilo interpretirano na povsem drugačen način, kot bi vi želeli. Komuniciranje je najbolj učinkovito s skladnim glasom in vedenjem.

Vsak človek ima dominantni stil učenja. Vsak se uči in pridobiva izkušnje na drugačen način. Svet vidimo skozi svoje oči. Ljudi razdelimo glede na tip učenja: vizualni, slušni in kinestetični tip.

Vizualni se na koncertu posveča lučem, okolju, sedežem organizaciji orkestra, kako je oblečen voditelj. Osredotoča se na vidno, svet dojemajo skozi gledanje. Ta reče: “Vidim, kaj misliš!”

Slušni svet dojemajo skozi poslušanje. Ta reče: “Slišim, kaj misliš!”

Ali razumete na kakšen način dojemanje sveta vpliva na odnose? Če postavite skupaj vizualnega in slišnega, ki ne vesta, na kakšen način dojemata svet, potem komunikacija po vsej verjetnosti ne bo učinkovita. Če ena oseba vzpostavlja odnose z videnjem in druga s poslušanjem, bi odnos vzpostavila le, če bi bila o tem obveščena. Ko pa se te razlike zavedata, se verjetnost vzpostavljanja odnosa in razumevanja poveča.

Kinestetični tip svet dojema s čustvi. Kakšno vzdušje je v sobi? Je entuziastično in prijazno ali duhamorno in hladno? Ali glasba ustvarja žalost ali srečo? Ali se v nekem okolju počutimo udobno? Ali ima program sploh kakšen smisel? Ali so zadovoljni, ker so tam? Ta tip bi rekel: “Čutim enako.”

Idejo, da imajo ljudje različne osebnosti in dominantne potrebe je razvil Carl Jung.

V osnovi poznamo štiri tipe osebnosti ali temperamentov, vendar se v realnosti noben tip ne pojavlja samostojno. V vsakem od nas dominira eden od štirih tipov, kot osebnosti pa smo nagnjeni k enemu ali dvema. V svoji osnovi so ljudje naravnani k nalogam ali naravnani k ljudem. Na drugi strani pa so odprti ali zadržani. Vsaka izmed osebnosti je sestavljena iz mešanice teh štirih značilnosti.

Akcijski načrt Brez izgovora! za razumevanje ljudi

1. Komunicirajte s čustvi, ‘poslušajte s stopali’. Svoj čas in energijo investirajte v razumevanje čustev drugih ljudi. Pokažite ljudem, da vam ni vseeno.

2. Pokažite naravno zanimanje za ljudi. Pokažite skrb za druge, bodite spoštljivi, pokažite zanimanje za njihove ideje, kar vam govorijo in naredijo. Razmerje boste na tak način zgradili zelo hitro.

3. Razdajajte se. Vrnilo se vam bo. Najboljši strežnik kaj hitro postane dober vodja.

4. Vživite se v vlogo pripovedovalca. Glejte mu v oči in mu pokažite, da vam ni vseeno. Ni pomembno samo to, kar slišite z ušesi, ampak tudi to, kar vidite z očmi. Ljudem je vseeno, koliko veste o njih, dokler ne vedo, da vam ni vseeno.

5. Pokažite in upoštevajte tri tipe učenja: vizualnega, slišnega in kinestetičnega. To je način dojemanja sveta. Lažje boste navezali stik in razumeli druge.

6. Bodite prilagodljivi. Poučite se o štirih osebnostnih tipih: D-dominanten, I-inspiracijski, P-podporni, in O-oprezen. Lažje se boste prilagodili drugim. Zadovoljili boste njihove potrebe in dobili, kar si želite. Ustvarili boste win-win situacijo.

7. Naredite test z vašimi domačimi, prijatelji in sodelavci. Posebno pozornost namenite otrokom in zakonskemu partnerju. Verjemite mi, vaš dom bo prijaznejši.

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 30/05/2019