“Darovanje nam pomaga, da se povežemo z drugimi.”

“Tako kot val ne more obstajati sam zase, marveč vedno pripada delu morske gladine, tako tudi sam ne smem živeti odtujenega življenja, marveč znotraj izkušnje, skatero sem vseskozi obdan.” – Albert Schweitzer

“Radodarnost nam omogoči, da se globoko zazremo vase.”STALIŠČE RADODARNOST

“Vsak dan, ko z ljubeznijo in radostjo objamemo sonce, smo lahko deležni spoznanja, da med dajanjem in sprejemanjem ni razlike. Zato poslej darujmo brez zadržkov.” – Aeesha Ababio-Clottey in Kokomo Clottey

“Ker sem sama tako izdatno prejemala kot darovala, sem prišla do spoznanja, da je edina prava pobudnica sreče in spokojnosti radodarnost.”

“Radodarnost nam omogoči, da ponudimo svoje edinstvene darove.”

“Ko darujemo, zavzamemo svoje mesto v redu stvari in izkusimo globino lastne povezanosti z vso naravo. Dajanje je nekaj naravnega; ni nam treba kopičiti. Ta cikel je podoben stanju v izredno dolgi vrsti, v kateri z eno roko sprejemamo, medtem ko sočasno z drugo svojemu zanamcu predajamo tisto, kar smo prejeli.”

“Radodarnost nam omogoči, da izkusimo enost.”

“Dar ne sestoji iz tega, kar je bilo storjeno ali podarjeno, marveč iz namena storilca ali darovalca.” – Seneka

“Celo najbolj skeptični fiziki so začeli priznavati, da zamah metuljevih kril lahko povzroči vremenske spremembe tisoče kilometrov daleč. Vse, kar počnemo, šteje.” – Gloria Steinem

“Dar je namenjen darovalcu, zato se vrne predvsem njemu samemu – nikdar ni zaman.”

“Ljubezen nima nič opraviti s pričakovanji, kaj boste dobili – ampak zgolj s tem, kar nameravate dati.” – Katherine Hepburn

Mary Jane Ryan

STALIŠČE RADODARNOST

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 04/11/2019