O spoznaju samega sebe

In neki možje dejal: Govori nam o spoznanju samega sebe.
In on je spregovoril:

Vaša srca v tišini spoznavajo skrivnost noči in dneva.
Toda vaša ušesa pričakujejo odmev spoznanja vaših src.
Radi bi v besedah spoznali to, kar ste od nekdaj poznali v mislih.
S svojimi prsti bi se radi dotaknili golih teles svojih sanj.

Prav je, da to želite.
Skrivnostni vrelec vaše duše mora privreti na dan in odžuboreti proti morju;
In zaklad vaših neskončnih globin naj se razkrije vašim očem.
Vendar ne tehtajte vašega neznanega zaklada stehtnico;
In ne preiskujte globin svojega spoznanja s palico ali grezilom,
Kajti jaz je brezmejno in neizmerljivo morje.

Ne reci »Našel sem renico«, marveč »Našel sem drobec resnice«.
Ne reci »Našel sem pot do duše«, marveč »Našel sem dušo, ki gre svojo pot«.
Kajti duša potuje po vseh potih.
Duša ne potuje po eni črti, tudi ne raste kakor trst.
Duša se odpira kot lotos s tisočerimi cvetnimi listi.

Kahlil Gibram, Prerok

O spoznaju samega sebe

Skupine:

Za navdih,