Nikoli, nikoli, nikoli ne verjemite v to, da je katerakoli vojna lahko enostavna in hitra, ali da lahko kdorkoli, ki se vkrca na ladjo, izmeri valove in hurikane, ki jih bo srečal. Državniki, ki se znajdejo v vojni vročici, se morajo zavedati, da od takrat, ko so dali znak za začetek, niso več mojstri politike, temveč sužnji nepredvidljivih dogodkov, ki jih ne morejo nadzirati.

Sir Winston Churchill

nastjaklevze8888

Never, never, never believe in the fact that any war can be easy and fast, or that anyone who board the ship, measured waves and hurricane to be met. Statesmen who find themselves in a war fever must realize that from the time they are given a sign to start, no longer masters of policy but the slave of unforeseeable events that can not be monitored.

Sir Winston Churchill

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 01/02/2024