Kadar sem pozoren, začutim, kako sem v marsičem nepozoren. Tega se tedaj tudi zavem, ne da bi vrednotil. Zavedanje brez vrednotenja vodi k miru. Vzrok našega nemira je pogosto v tem, da vse, kar počnemo, vrednotimo. Te ugotovitve pa večinoma ne ustrezajo našim vrednostnim merilom. Zato smo nezadovoljni s seboj v tem svetu, v nas se razseje nemir. Če zavestno nekaj zaznam, ne da bi to vrednotil, lahko vse pustim tako, kot je, ne da bi mi bilo treba kaj spremeniti. In če lahko tako pustim, se bo spremenilo samo od sebe. Če lahko pustim svojo nepozornost, ne da bi se boril proti njej, se bo spremenila v pozornost. Ni mi treba tega posebej storiti ter uporabiti za to številnih zapletenih metod in tehnik. Povsem mirno zaznavam svoj nemir. Čutim, da je moja notranjost precej razburkana. Vendar pa moj jaz sam, ki to občuti, ni nemiren.

Mala knjiga o pravi sreči
Anselm Grun

Ničesar ne vrednoti

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 30/05/2019