L E P O T A

  • “Če poješ o lepoti, boš imel občinstvo, tudi če si sam v srcu puščave.”
  • “Dve dragocenosti sta najpomembnejši lepota in resnica; prvo najdemo v srcu, ki ljubi, druga pa v roki, ki deluje.”
  • “Ko dosežeš bistvo življenja, boš odkrival lepoto v vseh stvareh, celo v očeh, ki so za lepoto slepe.”
  • “Lepota je strašna sila.”
  • “Lepota močneje sije v srcu tistega, ki hrepeni po njej, kot pa v očeh tistega, ki jo gleda.”
  • “Lepota je tista ubranost radosti in žalosti, ki se začenja v našem svetem nad svetimi in se konča nad dosegom naše domišljije.”
  • “Lepota ni na obrazu; lepota je svetloba v srcu.”
  • “Živimo samo zato, da bi odkrivali lepoto. Vse drugo je oblika čakanja.”

Kahlil Gibran

Skupine:

Za navdih,