Kako izračunamo svojo osebno leto?

Rojstni datum 12. 4 . 1950

Letnica tekočega leta 2010(2+1=3)

seštejmo dan + mesec rojstva 12(1+2=3)+ Tekoče leto 2010 (2+1=3) = 3+3= 6

Seštevamo tako dolgo, da dobimo enometno število. V tem primeru se oseba nahaja v Osebnem letu št. 6

Skupine:

Kolumne,

Oznake: