Tian Dao
Dao Neba vztraja v gibanju, ne da bi se kje nakopičil, pa zato tisočere stvari in bitja dosežejo dovršitev. Dao cesarja vztraja v gibanju in nikjer ne kopiči, pa se zato ves svet zateka na njegov dvor. Tudi Dao modreca vztraja v gibanju in nikjer ne kopiči, zato pa se mu priklanjajo vsi znotraj štirih morij. Tisti, ki zre (pot) Neba, prodira v (pot) modreca, v šestih področjih in štirih straneh sledi kreposti cesarjev in kraljev, deluje iz sebe samega, kot v sanjah, in spokojnosti mu nikoli ne primanjkuje.

Modri je miren, a ne zaradi tega, ker bi menil, da je umirjenost dobra. Tisočere stvari ne morejo raztresti njegovega srca – to je razlog, zakaj je miren. Mirna voda odseva jasno podobo brade in obrvi. To, da se zanese na vodno gladino, daje mero dobremu tesarju. Če pa je voda v mirovanju tako bistra, koliko bolj velja to za čistega duha.
Duh modreca v miru je zrcalo Neba in Zemlje, v njem odseva desettisočero stvari.
Praznina, mirnost, spokojnost, brezbrižnost, tišina, ravnodušnost, nedejavnost – to je ravnovesje Neba in Zemlje, dovršenost Daa in njegove kreposti. Zato cesar, kralj in modrec počivajo v njej. Mirujoč – so lahko prazni, prazni so lahko polni, in polnost je urejenost. Prazni – so lahko mirni, mirni se lahko gibljejo, gibajoč se – lahko dosežejo. Mirni – lahko počivajo v nedejavnosti, vztrajajoč v nedejavnosti lahko zahtevajo uspeh od tistih, ki so jim bile zaupane dejavnosti. Vztrajajoč v nedejavnosti, so lahko veseli, ker so veseli, za skrbi in bojazni ni prostora, in leta njihovega življenja bodo dolga.
Praznina, mirnost, spokojnost, brezbrižnost, tišina, ravnodušnost, nedejavnost – so korenina tisočerih stvari in bitij.
Klasik Dežele južne rože > Zhuang Zi

Modrost

Skupine:

Za navdih,

Zadnja posodobitev 27/05/2019