Zreli ljudje ne tarnajo nad svojimi težavami,
temveč se z dano situacijo soočijo tako,
da iz nje pridobijo bolj kvaliteten odnos
in s tem kvalitetnejše življenje…nastjaklevze-8