Vse želje,

ki letos se niso izpolnile,
vse sanje,

ki niso sadu obrodile,
v prihodnjem

naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!

 
author-sign