Showing: 14 - 16 of 16 RESULTS
Pozitivne misli

Modrost

Ne poskušaj živeti kot da je čas resničnost, ki ti lahko ukrade življenje. Življenje je kratko, pa vendar trenutek presega …

Instagram