Pomembno je spoznati,
kako močno na nas delujejo vsa negativna čustva.
Nato pa jih nadomestiti z pozitivnimi novimi spoznanji,
ki nam bodo dale več osebne moči za bolj kvalitetno življenje.