Naše sposobnosti – modre misli o življenju.

Vedeti moramo,da nas nikoli ne

Življenje so izkušnje

privabljajo izkustva, ki bi presegala naše sposobnosti.